تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 95/3/17 جلسه خصوصی همسفران لژیون شکوفه های سفید با استادی خانم ندا و حضور همسفران راس ساعت 17:45 آغاز به کار نمود.


 

 

قسمت دوم وادی هشتم :

خانم ندا :

وادی هشتم یک پیمان دارد و حکم را صادر می کند که باید راه را وقتی پیدا کردیم حرکت کنیم . وقتی حرکت کنیم کم کم راه نمایان و روشن می شود و هر چه که به جلو می رویم راه بیشتر روشن می شود.ما وقتی که به کنگره آمدیم  از اول همه چیز را نمی دانستیم ، آمدیم و شروع به حرکت کردن کردیم و چیزهایی را که نمی دانستیم و نا آشنا بودیم برایمان کم کم آشنا و روشن شد . وقتی که به کنگره می آئیم باید حرکت کنیم ، دیگر وقت تغییر است و باید از درون تغییر کنیم هم ما و هم مسافرمان ،و نباید ایامی را که به کنگره می آئیم را بیهوده بگذرانیم .

در  سفر اول  هدف ما درمان اعتیاد است و برای هر کاری باید هدف و خواسته روشن باشد ،درادامه در وادی هشتم راجع به جبران خسارت صحبت می شود مسافران ما در سفر اول می خواهند جبران خسارت کنند. مسافری که در سفر اول است راهنما مشخص می کند که الان تو چه تخریبهایی در خود ایجاد کردی و با این نعمتی که خداوند عطا کرده به تو ، توچه کردی و کم کم در مسافر تغییراتی ایجاد می شود نظم و انضباط پیدا می کند مرتب و تمیزسر جلسات حاضر می شوند و این نشان می دهد که مسافران ما با ورود به کنگره کم کم تغییر کرده و راه را پیدا می کنند . در سفر اول ما نباید با راهنمایان مسافر خود رابطه داشته باشیم و باید راه خود را ادامه دهیم .

خانم زهرا : ما در صراط مستقیم قرار گرفتیم که چه بشود ، کارهای خوب و ارزشی را که انجام می دهیم به صلح و ارامش می رسیم و وقتی که کارهای ضد ارزشی را انجام می دهیم دچار ناآرامی و گمراهی می شویم . حرف موقعی قبول است که عملی پشت آَن باشد ما هر راهی را که می خواهیم شروع کنیم باید بر گردیم به عقب و جبران خسارت کنیم و کم کم گذشته را جبران کنیم .

وقتی کسی با من صحبت می کند من وظیفه ام خیلی سینگین می شود زیرا من با صحبت های خود دید  آن شخص را عوض می کنم و عملکرد او را نیز دچار تخریب می کنم و اینها در صور پنهان اثر می گذارد . ما باید بدانیم که ما خیلی کارهای ضدارزشی انجام داده ایم و الان دارم جبران خسارت می کنم ما با اعمال خود چه چیز را انتشار می دهیم نور امید و روشنایی یا سیاهی و ظلمت

 خانم زهره : ما در کنگره می دانیم که حرف های ناامید کننده به هم نزنیم از بیرون وقتی به ما انرژی منفی می دهند ما چه کنیم ؟

خانم فاطمه : وقتی ما در صراط مستقثیم حرکت کنیم نیروهای بیرونی نمی تواند در ما اثر بگذاردچون من به آن ایمان دارم و خواسته من است.

 خانم فرحناز : اگر یک نقطه در فضا فرض بگیریم که سیاه باشد ناخود آگاه همه چیز را به سمت خود جذب می کند و اگر یک نقطه سفید باشد هیچ چیز بدی و سیاهی جذب آن نمی شود.هر چیز دو سر داردیک سر درون و یک سر آن در بیرون است . اگر خودمان مثبت باشیم همه چیز را مثبت صورت می گیرد و این ها بستگی به خودمان دارد.

 خانم مریم : اگر ما آموزشهای کنگره را درست یاد بگیریم هیچ چیز تاریکی و بدی به ما ، انرژی منفی وارد نمی تواندبکند. اگر درون ما آلوده و منفی باشد همانطور همه چیز منفی و آلوده می شود . وقتی دانایی خود را بالا ببریم و خوش بینانه به هر چیز نگاه کنیم ازاطراف و کائنات انرژی مثبت دریافت می کنیم ما انسانها باید آموزشها را درست دریافت کنیم تا هیچ چیز بیرونی در ما اثر نگذارد

خانم ندا : اینکه مثلا اگر ما القا منفی به کسی کنیم پیامدی دارد یا نه ، این موضوع حتما صورت می گیرد وقتی در گذشته ما دیگران را می دیدیم و می گفتیم وای ، اینها مصرف کننده دارند وامروز یک مصرف کننده داریم ، نشان این است که هر چیزی که من  در گذشته گفتم  حتما در زندگی امروز من اثر می گذارد ،اگر ما عاقل و دانا باشیم هیچ کس را ناتوان و نادان نمی دانیم هر چه قدر دیگران را ناتوان و بی لیاقت ببینیم اینها به خود ما بر می گردد و اینها در زندگی ما هویدا می شود .انسان از دو قطب مثبت و منفی تشکیل شده اگر دید مثبت داریم مطمئنا  جذب مثبت ما بیشتر و اگر منفی هستیم منفی ها را جذب می کنیم . وقتی ما به هم القا منفی می کنیم یعنی قطب منفی خود را بزرگ می کنیم .

خانم فرحناز :  من یه وقتایی شب خوابم نمی برد و وقتی در روز مشکلی داشته باشم شب فکرم مشغول آن است و خوابم نمی برد. وقتی که من افکار منفی دارم در شب چگونه با آنها مبارزه کنم زیرا در این مواقع خیلی فشار بر من وارد می شود و به مرز دیوانگی کشیده می شوم ؟

خانم ندا :در وجود ما بلافاصله بعد از القا منفی همان لحظه یک نشانه و روزنه کوچکی که مثبت است در ما روشن می شود و همان لحظه من باید آن را جذب کنم و آن را پرورش دهم و باید ذهن خود را به دست خود بگیرم و از فکر کردن به القاهای منفی دوری کنم و این با تمرین میسر می شود خیلی دشوار است اما با تلاش می توان نفس اماره را سرکوب کرد.

خانم زهرا : من خودم یک مدتی اینطور شده بودم ، ذهن مثل یک سیاهچال است و هیچ روشنی را نیز وارد نمی کند عملکرد روزانه ما در این موارد اثر می گذارد و ما در طی روز باید مشغول باشیم و کار مثبتی انجام دهیم دراین مواقع من حرکت می کنم به طور مثال  من پیاده روی را که کنار گذاشته بودم را دوباره از سرگرفتم و یا در این مواقع خیاطی می کنم و اجازه سرکشی نفس اماره را نمی دهم. در این فصل که همه میوه ها سرد است ماباید حتما مواد غذایی که گرم است مصرف کنیم مثل خرما

خانم ندا : ما باید در مقابل یک فکر منفی سقوط آزاد کنیم و با آن روبرو شویم وقتی ما در مقابل یک فکر منفی نمی توانیم ایستادگی کنیم چگونه از مسافر خودمان انتظار داریم که مواد را ترک و سقوط آزاد کند . این خیلی دشوار است اما عملی است باید آرام آرام اینها را کنار بگذاریم و مثل مسافران خود تیپر کنیم .

خانم وجیهه : مسافر من جوری است که من خیلی بایدانرژی صرف کنم و این باعث می شود که خالی شوم و از درون تخریب می شوم.

خانم مریم : نیروها را به باتلاق نریزیم این موضوع برای من هم پیش آمده وقتی افکار منفی به سر اغمان می آید ما آنقدر به آن انرژی می دهیم و بها می دهیم که این باعث می شود که ناگهان کار اشتباهی کنم. اگر خدایی هست اگر کنگره را قبول دارم باید راه خود را ادامه دهم این را قبول کنم و با آن مشکل روبرو شوم و خداوند در این مواقع من را کمک کرده چون من همه چیز را به خدا سپردم و در راه راست هم بایدحرکت کنم .

خانم ندا : یکی از ارکان حرکت ، جبران خسارت است وقتی من بار کسی را به دوش بکشم به خودم خسارت می زنم پس باید فقط راه خود را ادامه دهم و ظرفیت ، با ایمان به وجود می آید

خانم اعظم : وقتی کسی انرژی زیادی صرف رسیدن به هدفی کند و نتیجه نگیرد ناخودآگاه از آن هدف دور می شو د .در وادی هشتم می گویند که ما باید حرکت کنیم ،هیچ چیز تغییر نمی کند مگر اینگه ما حرکت کنیم ،در مواقع سختی ذکر گفتن ، من را آرام می کند و راه روشن و نمایان می کند.

خانم زهره : وقتی اتفاقی برایمان می افتد باید تراز نامه بگیریم ، ببینیم که در گذشته چه کرده ایم علت و معلول و اتفاقات گذشته و عملکرد مان را در گذشته در نظر بگیریم و اینها را همه را بنویسیم و پاره کنیم آنقدر این را تکرار کنیم که آن موضوع بد از ذهن ما پاک شو د.

خانم شادی : من در زندگی خیلی مسئولیت های شوهرم را به عهده گرفتم و همه کارهای اورا خودم انجام می دادم و جای من و مسافرم عوض شده بود و در کارهای جزئی که به او اعتماد نمی کردم خودم عمل می کردم این عادت به انجام ندادن کارها ، خیلی برای من دشوار است چه کنم ؟

خانم ندا : ما باید با تمرین  کم کم و آرام آرام عادت های قبلی خود را که موجب تخریب خومان می شده را کنار بگذاریم.

برنامه هفته آینده : سی دی گریز از حقیقت

تهیه گزارش : همسفر نرگس

نویسنده : همسفر فرحناز

تصویر بردار : همسفر زهرا
[ سه شنبه 18 خرداد 1395 ] [ 12:18 ب.ظ ] [ همسفر فرحناز ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب