تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه

           

به نام قدرت مطلق الله

این جلسه لژیون شکوفه های سفید با دستور جلسه سی دی امواج باز دارنده ی ذهن در تاریخ 95/3/31 راس ساعت 19:45 با 20 همسفر آغاز به کار نمود.خانم ندا:درجلسات گذشته راجع به جهانبینی صحبت کردیم وترس ومنیّت و قلعه عقل .این جلسه سی دی امواج بازدارنده را مطالعه می کنیم چون هروقت می خواهیم حسی را در درونمان تقویت کنیم ابتدا باید حس مقابلش را شناسایی کنیم .آقای امین:راجع به حسهای انسان ازقبیل ترس،منیت وطمع ، نفرت وخشم و امثال اینها در این سی دی صحبت می کنند که  شاید من درنگاه اول بگویم من منیت ندارم.بطور مثال هم لژیونی من که بعد از من به کنگره آمده و به رهایی می رسد اگر حسادت در من بوجود آمد باید بدانم حسادت زیر مجموعه ی منیت است همین طور نفرت و خشم از ضلع منیت در مثلث جهالت ناشی می شوند پس این راحتی نمی توانم بگویم من منیت ندارم .

خانم هاجر:ابتدادراول سی دی امواج بازدارنده ذهن می گویند:که ظرف وجودی یک انسان  مثل استخراست.ورودی وخروجی دارد.انتقال وجابجایی انرژی باعث بوجود آمدن احساس در انسان می شود.در وجود ما همان ورودی وخروجی وجوددارد.وقتی آب وارداستخرمیشودازآن طرف دیگرخارج میشود.ودراین جابجایی انرژی ،حس و لذت به وجودمی آورد. بچه هادرپارک هنگام بازی وقتی ازسرسره بالامی روندانرژی زیادی دارندووقتی پایین می آیندانرژی آنهاکم میشود.انرژی طیفهای مختلفی دارد. مثلامیتواند تمیز وزلال باشد یا نباشد . شاید استخری باشد که کوچک باشد اما در عوض آب زلالی داشته باشد بزرگی و کوچکی ،کیفیت وکمیت را نشان می دهد. و باید کمیت وکیفیت انرژی را با هم داشته باشیم . مثلا من می خواهم کاری را انجام دهم اما توانایی وحس آن را نداشته باشم ،واین درست نیست باید هر دو راباهم داشته باشم . وقتی که کسی مصرف می کند سطح انرژی بالا میرود ودر عوض کسی که به مواد نیاز دارد سطح انرژی پایینی دارد . برای اینکه بتوانیم کیفیت وکمیت را با هم رشد بدهیم باید یاد بگیریم وتشخیص بدهیم .در موقع ناامیدی کانالهای ورودی و خروجی انرژی از اطراف بسته میشود وخود فرد باعث این مو ضوع است که درهای ورودی را بسته است . وبا دیگران ارتباط برقرار نکرده است .

خانم ندا: مثال استخر در جزوه جهان بینی مثال ظرف وجودی هر انسان است اگر ظرف وجودی من مملو از افکار و اعمال غیر معقول باشد هر قدر هم که آب زلال(آموزش) در درون این ظرف پر کنم باز رنگ و بوی ظرف را به خود میگرد برای حل این مسئله باید ابتدا ظرف وجود خود را خالی کنم وآن را کامل شستشو بدهم با تزکیه و پالایش و سپس شروع کنم پر کردن ظرف البته این اعمال مکمل و در راستای هم هستند.

خانم وجیهه : آقای امین در مورد استخر می گویند اگر استخر پر از لجن باشد مثل ادمی است که پر از انرژی منفی است .مثل کسی که  می داند میخواهد چه کار کند وخوبی را میشناسد ولی توانایی انجام آنرا ندارد ، وقتی کیفیت وکمیت پایین باشد خروجی خوبی ندارد . اگر کمیت به تنهایی زیاد باشد ، مثل کسی می ماند که انرژی دارد و نمی داند در چه راهی آنرا صرف کند وراهش را بلد نیست . وضعیت کسی که در نا امیدی است مثل استخری است که ورودی وخروجی آن مسدود شده ، مثلا محبت کسی را نمی فهمد ، محبت به کسی نمی کند . اگر حس انسان بسته باشد انسان از خیلی لذت ها درک واقعی را ندارد . مثلا دریک تفریحگاه که همه در حال خوشگذرانی هستند او اصلا لذت نمیبرد و انرژی دریافت ویا انتقال نمیدهد .وخواسته هایشان به اجرا در نمی آید وبلا تکلیف هستند ودچار غم شدیدی می شوند .

خانم ندا : ما سی دی ها را فقط برای مسافر خود گوش نکنیم و باید طوری گوش کنیم که خود هم تاثیر بگیریم وتغییر کنیم چون مسافر من که سفر خود را طی می کند و تغییر کم کم در او ایجاد می شود .

خانم سمیرا : انرژی خود را باید صرف شادابی و زندگی خوب ورابطه با دیگران وکارهای مفید بکنیم .نباید صرف کارهای منفی وبازدارنده بکنیم مثل غیبت دروغ وبد بینی ، مثلا اگر حس خوبی داریم وقتی در جمعی هستیم باید مراقب باشیم که با غیبت وبد بینی این حس را نباید دردرون خود پرورش بدهیم ومثبت فکر کنیم .

خانم شادی : چیزی که بعنوان حس قوی از آن نام میبریم ، یعنی ما نمی توانیم به مثلا فلان شخص دروغ بگوییم چون بلافاصله میفهمد چون بر اثر تزکیه وپالایش های مداوم حس قوی دارد و قدرت تشخیصش بالاست .

خانم ندا :در مورد چگونگی برخورد با هر نوع حس منفی نمی توان از یک روش استفاده کرد بلکه هر حسی یک نوع برخورد را می خواهد مثلا در مورد خشم چون قدرت زیادی دارد اما زمانش کوتاه است باید از آن فرارکرد زیرا قرار گرفتن در معرض خشم تخریب زیادی دارد مانند زلزله اما در مورد ترس بازدارنده باید در دلش رفت فرار نکرد و ناامیدی که سکون را به همراه دارد باید در مقابلش حرکت کرد.

تهیه وتنظیم : همسفر نرگس

نگارنده :همسفر منیر

تصویر گر : همسفر اکرم

خانم ندا:درجلسات گذشته راجع به جهانبینی صحبت کردیم وترس ومنیّت و قلعه عقل .این جلسه سی دی امواج بازدارنده را مطالعه می کنیم چون هروقت می خواهیم حسی را در درونمان تقویت کنیم ابتدا باید حس مقابلش را شناسایی کنیم .آقای امین:راجع به حسهای انسان ازقبیل ترس،منیت وطمع ، نفرت وخشم و امثال اینها در این سی دی صحبت می کنند که  شاید من درنگاه اول بگویم من منیت ندارم.بطور مثال هم لژیونی من که بعد از من به کنگره آمده و به رهایی می رسد اگر حسادت در من بوجود آمد باید بدانم حسادت زیر مجموعه ی منیت است همین طور نفرت و خشم از ضلع منیت در مثلث جهالت ناشی می شوند پس این راحتی نمی توانم بگویم من منیت ندارم .

خانم هاجر:ابتدادراول سی دی امواج بازدارنده ذهن می گویند:که ظرف وجودی یک انسان  مثل استخراست.ورودی وخروجی دارد.انتقال وجابجایی انرژی باعث بوجود آمدن احساس در انسان می شود.در وجود ما همان ورودی وخروجی وجوددارد.وقتی آب وارداستخرمیشودازآن طرف دیگرخارج میشود.ودراین جابجایی انرژی ،حس و لذت به وجودمی آورد. بچه هادرپارک هنگام بازی وقتی ازسرسره بالامی روندانرژی زیادی دارندووقتی پایین می آیندانرژی آنهاکم میشود.انرژی طیفهای مختلفی دارد. مثلامیتواند تمیز وزلال باشد یا نباشد . شاید استخری باشد که کوچک باشد اما در عوض آب زلالی داشته باشد بزرگی و کوچکی ،کیفیت وکمیت را نشان می دهد. و باید کمیت وکیفیت انرژی را با هم داشته باشیم . مثلا من می خواهم کاری را انجام دهم اما توانایی وحس آن را نداشته باشم ،واین درست نیست باید هر دو راباهم داشته باشم . وقتی که کسی مصرف می کند سطح انرژی بالا میرود ودر عوض کسی که به مواد نیاز دارد سطح انرژی پایینی دارد . برای اینکه بتوانیم کیفیت وکمیت را با هم رشد بدهیم باید یاد بگیریم وتشخیص بدهیم .در موقع ناامیدی کانالهای ورودی و خروجی انرژی از اطراف بسته میشود وخود فرد باعث این مو ضوع است که درهای ورودی را بسته است . وبا دیگران ارتباط برقرار نکرده است .

خانم ندا: مثال استخر در جزوه جهان بینی مثال ظرف وجودی هر انسان است اگر ظرف وجودی من مملو از افکار و اعمال غیر معقول باشد هر قدر هم که آب زلال(آموزش) در درون این ظرف پر کنم باز رنگ و بوی ظرف را به خود میگرد برای حل این مسئله باید ابتدا ظرف وجود خود را خالی کنم وآن را کامل شستشو بدهم با تزکیه و پالایش و سپس شروع کنم پر کردن ظرف البته این اعمال مکمل و در راستای هم هستند.

خانم وجیهه : آقای امین در مورد استخر می گویند اگر استخر پر از لجن باشد مثل ادمی است که پر از انرژی منفی است .مثل کسی که  می داند میخواهد چه کار کند وخوبی را میشناسد ولی توانایی انجام آنرا ندارد ، وقتی کیفیت وکمیت پایین باشد خروجی خوبی ندارد . اگر کمیت به تنهایی زیاد باشد ، مثل کسی می ماند که انرژی دارد و نمی داند در چه راهی آنرا صرف کند وراهش را بلد نیست . وضعیت کسی که در نا امیدی است مثل استخری است که ورودی وخروجی آن مسدود شده ، مثلا محبت کسی را نمی فهمد ، محبت به کسی نمی کند . اگر حس انسان بسته باشد انسان از خیلی لذت ها درک واقعی را ندارد . مثلا دریک تفریحگاه که همه در حال خوشگذرانی هستند او اصلا لذت نمیبرد و انرژی دریافت ویا انتقال نمیدهد .وخواسته هایشان به اجرا در نمی آید وبلا تکلیف هستند ودچار غم شدیدی می شوند .

خانم ندا : ما سی دی ها را فقط برای مسافر خود گوش نکنیم و باید طوری گوش کنیم که خود هم تاثیر بگیریم وتغییر کنیم چون مسافر من که سفر خود را طی می کند و تغییر کم کم در او ایجاد می شود .

خانم سمیرا : انرژی خود را باید صرف شادابی و زندگی خوب ورابطه با دیگران وکارهای مفید بکنیم .نباید صرف کارهای منفی وبازدارنده بکنیم مثل غیبت دروغ وبد بینی ، مثلا اگر حس خوبی داریم وقتی در جمعی هستیم باید مراقب باشیم که با غیبت وبد بینی این حس را نباید دردرون خود پرورش بدهیم ومثبت فکر کنیم .

خانم شادی : چیزی که بعنوان حس قوی از آن نام میبریم ، یعنی ما نمی توانیم به مثلا فلان شخص دروغ بگوییم چون بلافاصله میفهمد چون بر اثر تزکیه وپالایش های مداوم حس قوی دارد و قدرت تشخیصش بالاست .

خانم ندا :در مورد چگونگی برخورد با هر نوع حس منفی نمی توان از یک روش استفاده کرد بلکه هر حسی یک نوع برخورد را می خواهد مثلا در مورد خشم چون قدرت زیادی دارد اما زمانش کوتاه است باید از آن فرارکرد زیرا قرار گرفتن در معرض خشم تخریب زیادی دارد مانند زلزله اما در مورد ترس بازدارنده باید در دلش رفت فرار نکرد و ناامیدی که سکون را به همراه دارد باید در مقابلش حرکت کرد.

تهیه وتنظیم : همسفر نرگس

نگارنده :همسفر منیر

تصویر گر : همسفر اکرم

دستور جلسه 2 هفته ی آینده : سی دی بوی ابلیس


[ دوشنبه 31 خرداد 1395 ] [ 11:17 ب.ظ ] [ همسفر منیر ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب