تبلیغات
شکوفه های سفید

شکوفه های سفید
وب لژیون همسفر ندا کوچکی 
پیوندهای روزانه

به نام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه 96/08/22  جلسه خصوصی همسفران لژیون شکوفه های سفید با استادی خانم ندا و حضور همسفران  با دستور جلسه : (ولایت همسر.مسافر من،روزی من،پذیرش  من)راس ساعت 16:45 آغاز به کار نمود.
همسفر فاطمه : مسافران ما از اعضای خانواده ما هستند چه در نقش همسر،چه برادر،چه پدر.درواقع اگر فکر کنیم که ازهمون کوچکی چقدر به هم علاقه داشتیم ولی الان به خاطر مشکل اعتیاد که به وجود آمده دوستی هایمان کم رنگ شده است.

دوست واقعی کسی است که ما بتوانیم او را هرروز ببینیم واو در خانواده است. یک مرد مشکلات را میتواند تحمل کند ولی کنایه ولحن بد همسرش را نمیتواند تحمل کند که همین باعث تخریب های زیادی میشود. اگر ما همسفران هنگام ناراحتی به جای نیش وکنایه زدن به همسرمان بیاییم وآنها را بنویسیم واین بار منفی را تخلیه کنیم که هنگام ورود همسرمان واکنش اشتباه نداشته باشیم وباروی خوش با او رفتار کنیم تا بنیان زندگیمان حفظ شود. هرکسی خواسته ای دارد خواسته همانند دانه است که اگر در زمین خوبی بکارم برداشت خوب میکنم ولی اگر خواسته بار منفی داشته باشدوقتی به عمل آمد میبینیم که به جای درخت خرما .گیاه  تلخ به ثمر رسیده.چون خواسته ما صادقانه نبوده است.

همسفر ملیحه : مسافر من با ورود به کنگره رفتار واخلاقش عوض شد وبه همراه آن .من هم تغییر کردم وبه کنگره آمدم واین باعث شد که من بدانم که در هرموقعیتی وهر مشکلی چگونه رفتار کنم که زندگیم بهتر شود چون جز ذات خداوند هیچ کس عاری از مشکل وخطا نیست .

همسفرمهناز : در مورد ولایت همسر .خود کلمه ولایت به معنای تکیه گاه است که من  تکیه گاهی داشته باشم و این به آن معنی نیست که  حرف ، حرف مرد باشد.بلکه یعنی یه حرمتی بین زن ومرد باشد واحترام وهمدلی در خانواده برقرار باشد .

همسفر زهرا  : درمورد ولایت همسر.ایه ۳۴ سوره نساء میگوید الرجال قوامون على النساء .تفسیراین ایه بدین معنا نیست که مردها برزنها حاکم هستند.بلکه زن ومرد باهم برابرند امااین موضوع به دلیل سلطه گری وزورگویی وبرتری نیست بلکه به معنای سرپرستی.نگهبانی درخانواده است که این هم حکمتی دارد که خداوند این ایه را نازل کرده است.مردها عقلشان براحساسشان حاکم است و در مسایل بهتر تشخیص میدهند وهم به خاطر داشتن روحیه بنیه قویتر . اینکه مرد درخانواده به عنوان ستون خانواده است و برتری برزن یا زن برتری برمرد ندارد.

همسفر محبوبه :  قبلا اینطور خودم را بالا میدیدم که میگفتم کسانی که اطراف من هستند وآزارم میدهند آزمایش هست ولی بعد ازآمدن به کنگره فهمیدم اینها هرکدام به نحوی آموزگار من هستند.هم مسافرم با مواد مخدر.هم پسرم که فرزند اعتیاد بود با رفتارهای خشن. الان وقتی این موارد را میبینم به خود میگویم چه باید بکنم تا حالم عوض شود من باید چه تغییری بکنم. درمورد ولایت همسر.در روزهای اول تفکرم این بود که برای مسایل خانه ،همسرم باید به طور مرتب پول درخانه برای مخارج بگذاردبدون گفتن من ویا در خرید ها خودم اینکارو میکردم ویا دربعضی موارد به بهانه آبرو داری قدرت را ازدست همسرم میگرفتم وبه جای او تصمیم میگرفتم. بعد با آموزشهای کنگره فهمیدم که وقتی به من میگویند نقص فرمان نکن ودرخط مستقیم حرکت کن.خوب من باید این مورد را اجرا کنم.خداوند بهتر از ما میدانسته که چرا مرد بر زن ولایت باید داشته باشد. یکی از دلایلش اینه که حرمت حفظ شود.درهرخانه ای که حرمت مرد حفظ نشود.دودش اول تو چشم زن بعد فرزندان میرود.پس من یادگرفتم اگر بخواهم اقتدار خودم در خانه حفظ شود باید همسرم جایگاه بالا داشته باشد پس ان چیزهایی که ازش گرفته بودم را آرام آرام وبه مرور زمان به او برگرداندم. همیشه شاه هایی قدرت دارند که وزیرهای خوبی دارند.من اگه بتونم با سیاست وتدبیر حرف محکم را بزنم ولی از راههای خاص که به مورد باید یاد بگیریم تا اقتدار خانه حفظ شود.

همسفر زهره  :  با ورود به کنگره که گفتند بپذیر.فکر میکردم باید ساکت در خودم بریزم.آرام آرام یادگرفتم این سکوتم باید آگاهانه باشد.یعنی با گریه کاری درست نمیشود.مسافرم غذا نمیخورد منم نمیخوردم.خواب نمیرفت منم نمیرفتم.ولی با این کارها فکر میکردم بهش کمک میکنم ولی به خودم هم آزار میرساندم ولی کم کم با آموزش های کنگره همه چیز را فراگرفتم وسعی کردم عمل کنم. باتغییرات من زندگیم نیز تغییر کرد. و اینکه نقاط مثبت همسرم را بیشتر میدیدم.

همسفر زینب : قبل ازکنگره همیشه در حال کنکاش وجستجو بودم که مواد مسافرم را پیدا کنم ولی باورود به کنگره .بیشتر به زندگیم میرسم.

همسفر محبوبه  : مسافر من پسرم بود که با ورودش به کنگره من فهمیدم که چه نقص هایی دارم وباید تغییر کنم.الان مسافرم رها دارد میشود ولی من فقط تونستم چند تا از کارهای ضد ارزشیم را کنار بگذارم وخداوند انقدر منو دوست داشت که روزی من را با مسافر دومم قرار دادتا دوباره سفر اولی شوم وآموزش بگیرم.من در این 14 ماه فقط پذیرشم را بالا بردم. انشالله خدا بهم کمک کند در کنار مسافر دومم کارهای ضدارزشی خود را کنار بگذارم. درمورد ولایت همسر.قبل از اینکه که همسرم به کنگره بیاید نمیخواستم حتی نگاهش را بکنم ولی الان که به کنگره میاید رفتارم یه کم تغییر یافته و مثلا وقتی خریدی میکند ازاو تشکر میکنم.الان نسبت به شوهرم پذیرشم بیشتر شده است.

همسفراعظم : درمورد پذیرش همسر.خدا روشکر که راه کنگره برایمان بازشد و نسبت به مسافرانی که هیچکس نمیخواست آنها را ببیند ما اینقدر پذیرش داشته باشیم که بتوانیم کنارشان به تکامل برسیم. درمورد ولایت همسر.یعنی حکم ولی دارد نه به معنای حاکم.یعنی کسی که مسیولیت کسی را برعهده دارد و در دین اسلام ۸ مورد را گفته که زن باید به آن موارد دقت داشته باشد.بیان کردن ابراز علاقه به همسر- احترام به شوهر- رضایت شوهر-  نظافت وآرایش خانم خانواده- خانه داری وتهیه غذا- سپاسگذاری- قناعت- آمادگی جسمانی .

خانم ندا : موضوعی که ما به خاطرش وارد کنگره شدیم درمان اعتیاد مسافرانمان بود و برای پذیرش ولایت همسر بهترین راه همان پذیرش صورت مسئله اعتیاد است.با پذیرفتن اینکه مسافر من بیماراست خیلی خوب او را در این راه همراهی میکنیم.آقای امین در سی دی خواست ،تقدیرات و تفکرات میگویند هرخواسته ای داشته باشید این درآرشیو باقی میماند بعد ازگذشت زمان به صورت تقدیر در زندگی ماوارد می شود.خواسته ها مثبت ومنفی هستند.اگر من نسبت به مسافرم.خودم.خانواده ام .زندگیم پذیرش داشته باشم بهترمیتوانم مسایلم را بپذیرم. زمانی تقدیرمن عوض میشود که من پذیرش پیدا کنم وقوانین را اجراکنم وبه عمل در آورم.آن موقع قدر واندازه آن چیزی،که قراره به من برسد ممکن است تغییر بکند. من پذیرفتم که مسافرم بیمار است پس کمکمش میکنم به درمان برسه.

برای رسیدن به پذیرش اولین کار بخشش است:

وقتی بخشیدید و با هرکار اشتباه دیگران بهم نریزید و ایشان  را دعا کنید که هم خیرات به سمت خودم بیایدو اینکه آنها رفتارهاشون بامن تغییر میکند. همان طور که زمان برده واین کینه سفت شده.بایدبرای بخشش هم وقت بگذارید.

درمورد پذیرش ولایت مسافر.چند نکته است:

1-  وقتی من بپذیرم که مسافرم بیماراست ودرکنگره یادبگیرم که اگر مسافرم بهم ریختگی دارد همه به خاطر مصرف مواد مخدر بوده ومن هم همزمان تخریب داشته ام. حالا من خودم را جای او بگذارم.با بی احترامی هایی که به مسافرم کرده ام باعث شده بچه های من نیز بی احترامی کنند.مسئولیت ها را ازش گرفته ام . 

2- دعای خیر هم برای مسافر و هم برای کسی که بهمان بدی کرده اند.

 3.در حضور دیگران از مسافرم انتقاد نکنم.

4. دادن مسئولیت به مسافر خیلی مهم است .پس برای همین کم کم مسئولیت ها را به آنها بدهید .ودیگر اینکه در مسائل دیگران وخصوصا مسافرانمان حق تجسس نداریم وبه اسم اینکه میخواهم بدانم حالا چیزی  مصرف میکند یا خیر .هم قضاوت وهم تجسس میشود وآسیب آن خیلی زیاداست.مسخره کردن را ترک کنیم.موقعی که او حرف میزد وما میخندیدیم وبااین کار به دیگران هم این اجازه را می دادیم و حالا خودمان باید تمام این اوضاع را با احترام برگردانیم و اعتماد به نفس از دست رفته مسافرانمان را بهشان برگردانیم.

            ودرآخر همه ی دست های محبت درهم گره خورد ونوای دعای همسفر محبوبه به آسمان رسید.

                                                          برنامه هفته : وادی ششم


[ چهارشنبه 24 آبان 1396 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ همسفر ندا کوچکی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


یاد الله در هر جا ،یاد خود از قطره به اقیانوس است .
در اندیشه ایم که زمان را به مهار خود در آوریم زیرا ما کتابی زنده هستیم که هر لحظه یک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی حک می شود پس باید کاری بشود که به گذشته رجوع ننماییم. صفحه ها همه تمیز و پررنگ نوشته بشود و این همان قالبی است از بیداری نیروهای خفته ی بدن ، درخت صاف نمودار است و شکوفه های سفید نوید رهایی و پایان اسارت از آنچه نمی دانستیم.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب